Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 3 października 2020 roku, zmarł emerytowany, długoletni wykładowca akademicki naszej Uczelni, dr Jan Malinowski. Był jednym z pierwszych pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.

Odszedł od nas ceniony pracownik naukowo-dydaktyczny, twórca i długoletni kierownik Laboratorium Metrologii. Autor licznych podręczników dla średnich i wyższych szkół technicznych oraz książek z zakresu Metrologii. Inicjator szerokiej współpracy międzynarodowej, której efektem była realizacja wielu projektów naukowo-badawczych. Pomysłodawca i organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Współrzędnościowa technika pomiarowa” która odbywa się cyklicznie od 1994 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, bezinteresowny kolega, którego wiedza i wysoka kultura osobista w połączeniu z umiejętnością zjednywania przyjaciół będą stanowiły niedościgniony wzór do naśladowania.

Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie pracownicy Laboratorium Metrologii.

CategoryBez kategorii

© 2019 Laboratorium Metrologii, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone.