AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Laboratorium Metrologii

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii Akademii Techniczno-Humanistycznej zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.

Ponadto Laboratorium Metrologii zajmuje się technikami pomiarowymi stosowanymi do oceny dokładności geometrycznej różnych wyrobów oraz technikami zarządzania jakością, a w szczególności współrzędnościową techniką pomiarową, problematyką wzorcowania i nadzorowania przyrządów pomiarowych oraz zastosowaniem technik statystycznych.

Na prowadzonych przez nas zajęciach dydaktycznych kształcimy specjalistów przygotowanych do pracy w działach jakości, technologicznych, technicznego przygotowania produkcji oraz bezpośrednio przy produkcji, dla przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego i pokrewnych.

W szczególności specjalizujemy się w przygotowaniu specjalistów w zakresie projektowania procesu pomiarowego oraz obsługi i programowania przyrządów pomiarowych, a zwłaszcza współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Posiadamy wyposażenie umożliwiające wykonywanie wzorcowań oraz pomiarów w zakresie dokładności geometrycznej i struktury geometrycznej powierzchni.

Ważniejsze wyposażenie

 • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa MicroXcel 765 CNC

  maszyna

  Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Brown&Sharpe MicroXcel 765 CNC (zakupiona w ramach projektu Tempus JEP 07658):

  • zakres pomiarowy: X  = 750 mm, Y = 650 mm, Z = 500 mm,
  • oprogramowanie Calypso (Zeiss) i Modus (Renishaw)
 • Multisensorowa maszyna pomiarowa Werth ScopeCheck

  maszyna

  Multisensorowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Werth Messtechnik ScopeCheck S:

  • zakres pomiarowy: X = 300 mm, Y = 200 mm, Z = 200 mm,
  • możliwość wykonywania pomiarów w trybie optycznym lub w trybie stykowym
  • oprogramowanie WinWerth
 • Ramię pomiarowe Cimcore Infinite

  infinite

  Ramię pomiarowe CimCore INFINITE

  • zakres pomiarowy: 1,8 m
  • oprogramowanie Calypso i Holos
 • Profilometr Perthometer Concept (MAHR)

  mahr

  Profilometr Perthometer Concept (MAHR) z wyposażeniem i oprogramowaniem 3D:

  • ostrze odwzorowujące w kształcie stożka (R = 2 µm, Θ = 90°)
  • oprogramowanie PERTHOMETER CONCEPT v. 6.50
 • Wzorzec płytowy z kulami firmy Retter

  retter_m

  Wzorzec płytowy z kulami firmy RETTER do wzorcowania maszyn pomiarowych.

 • Wzorzec płytowy z kulami firmy Koba

  koba3

  Wzorzec płytowy z kulami firmy KOBA do wzorcowania dużych maszyn pomiarowych.

 • Wysokościomierz TESA MicroHite

  microhite_m

  Wysokościomierz TESA MicroHite

 • Zestaw dydaktyczny zawierający przekroje układów pomiarowych

  wzorce_ink_2m

  wzorce_ink_1m

  Zestaw dydaktyczny zawierający przekroje układów pomiarowych

  •  przekroje układów pomiarowych,
  •  wzorce inkrementalne – długości,
  •  wzorce inkrementalne oraz kodowe – kąta,

  dar firmy HEIDENHAIN

 • Oprogramowanie do wyznacznia parametrów chropowatości wg ISO 13565-3

 • Przyrząd do pomiaru odchyłki okrągłości – dar firmy TAYLOR HOBSON

 • Prętowy wzorzec kulowy

 • Kątownik granitowy 600×400

 • Stanowisko do SPC

  Stanowisko do SPC w systemie Quindos (komputer DEC Alpha z terminalem) współpracujące z cyfrowymi przyrządami pomiarowymi.

 • Stanowisko do pomiarów optycznych metodą projekcji prążków

 • Granitowa płyta pomiarowa

  Granitowa płyta pomiarowa (Johann Fischer Aschaffenburg) – wymiary 2000×1000, klasa 0 wg DIN.

 • Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe

  Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe firmy TESA.

 • Interferometr do sprawdzania płytek wzorcowych

  Interferometr do sprawdzania płytek wzorcowych firmy CARL ZEISS.

 • Mikroskop uniwersalny ZKM

  Mikroskop uniwersalny ZKM firmy CARL ZEISS Jena.

 • Przyrząd do sprawdzania współpracy obustronnej kół zębatych

 • Optimetry

 • Mikroskopy pomiarowe i długościomierze

 • Interferometr laserowy

  Interferometr laserowy firmy Lasertex (HPI-3D).