AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Metrologia_ZIP_m

Autor: Jakubiec W., Zator S., Majda P.
Tytuł: Metrologia,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

WPDidactics

Autor: Płowucha W. (ed.) et al
Tytuł: Didactics of Coordinate Metrology,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.

wewm_m

Autor: Malinowski J.
Tytuł: Wartości estetyczne w metrologii,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.

gwinty

Autor: Malinowski J., Jakubiec W., Płowucha W.
Tytuł: Pomiary gwintów w budowie maszyn,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2010.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

mwg_5

Autor: Jakubiec W., Malinowski J.
Tytuł: Metrologia wielkości geometrycznych,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

mwg2004

Autor: Jakubiec W., Malinowski J.
Tytuł: Metrologia wielkości geometrycznych,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

sgw_pol

Autor: Pod redakcją Zbigniewa Humiennego, Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.
Tytuł: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS), Podręcznik europejski,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

mwg

Autor: Jakubiec W., Malinowski J.
Tytuł: Metrologia wielkości geometrycznych,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994, 1996, 1999.

sgw

Autor: Humienny Z. (ed.), Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.
Tytuł: Geometrical Product Specifications. Course for Technical Universities,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

usi

Autor: Malinowski J.
Tytuł: Międzynarodowy układ jednostek miar – SI,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

tipwbm

Autor: Malinowski J., Jakubiec W.
Tytuł: Tolerancje i pasowania w budowie maszyn,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

sdwbm

Autor: Malinowski J., Jakubiec W., Starczak M.
Tytuł: Sprawdzanie dokładności w budowie maszyn. Zbiór zadań. (zawiera dyskietkę – autorzy oprogramowania: Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M.),
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

tolipas

Autor: Jakubiec W., Malinowski J.
Tytuł: Tolerancje i pasowania części maszyn,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

pasipom

Autor: Malinowski J.
Tytuł: Pasowania i pomiary,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.

metmat

Autor: Jakubiec W.
Tytuł: Metody matematyczne w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego,
Skrypt Politechniki Łódzkiej, Łódź 1991.

labmwg

Autor: Jakubiec W., Malinowski J.
Tytuł: Laboratorium metrologii wielkości geometrycznych,
Skrypt Politechniki Łódzkiej, Łódź 1991.

W. Płowucha, Point-straight line distance as model for uncertainty evaluation of coordinate measurement, Measurement. 135 (2019) 83–95. doi: 10.1016/J.MEASUREMENT. 2018.11.008.

W. Płowucha, Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych odchyłek równoległości osi metodą analizy wrażliwości, Mechanik 12/2018, s. 1136-9.

W. Płowucha, Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych metodą analizy wrażliwości – podstawy teoretyczne, Mechanik 11/2018, s. 953-6.

W. Płowucha, W. Jakubiec, M. Wojtyła, Possibilities of CMM Software to Support Proper Geometrical Product Verification, Procedia CIRP, 43(2016) 303–308. doi:10.1016/ j.procir.2016.02.124.

W. Jakubiec, W. Płowucha, P. Rosner, Uncertainty of measurement for design engineers, Procedia CIRP, 43 (2016) 309–314. doi:10.1016/j.procir.2016.02.027.

W. Płowucha, W. Jakubiec, Coordinate measurement uncertainty: Models and standards, Tm – Technisches Messen. 82 (2015) 1–6. doi:10.1515/teme-2014-0031.

W. Jakubiec, W. Płowucha, Models for uncertainty evaluation of geometrical quantities, ICPR-AEM 2014 International conference on production research regional conference Africa, Europe and the Middle East and 3rd International conference on quality and innovation in engineering and management: proceedings, Romania, Cluj-Napoca, July 1-5, 2014. s. 281-286.

W. Płowucha, W. Jakubiec, Simulation in measurement uncertainty evaluation, ICPR-AEM 2014 International conference on production research regional conference Africa, Europe and the Middle East and 3rd International conference on quality and innovation in engineering and management: proceedings, Romania, Cluj-Napoca, July 1-5, 2014. s. 409-414.

W. Jakubiec, W. Płowucha, M. Starczak, Analytical estimation of coordinate measurement uncertainty, Measurement 2012 Volume 45 Issue 10. – ISSN 0263-2241. s. 2299-2308.

W. Płowucha, T. Werner, E. Savio, L. Blunt, W. Jakubiec: A new didactic approach to statistical analysis of measurement data for the evaluation of measurement uncertainty SAM-EMU, Measurement 2012 Volume 45 Issue 10. – ISSN 0263-2241. s. 2359-2367.

W. Jakubiec, M. Wojtyła, W. Płowucha, Research on accuracy of the V-probe in measurement of bended pipe elements, W: QIEM The 1st international conference on Quality and Innovation in Engineering and Management: proceedings, Cluj-Napoca, 17-19 March 2011 / ed. Sorin Popescu, Stelian Brad, Daniela Popescu. Cluj-Napoca: U.T.PRESS, 2011. ISBN 978-973-662-614-2. s. 105-108.

W. Płowucha, W. Jakubiec, Influence of workpiece orientation and location in the CMM measuring volume on the measurement uncertainty, W: QIEM The 1st international conference on Quality and Innovation in Engineering and Management : proceedings, Cluj-Napoca, 17-19 March 2011 / ed. Sorin Popescu, Stelian Brad, Daniela Popescu. Cluj-Napoca: U.T.PRESS, 2011. ISBN 978-973-662-614-2, s. 183-186.

Wojtyła M.: Dokładność maszyny do gięcia elementów rurkowych (ang. The accuracy of a machine for bending tubular elements). Pomiary, Automatyka, Kontrola 2013 Vol. 59 nr 1, s. 63-65 il.

Jakubiec W., Wojtyła M., Płowucha W.: Algorithms for measurement of bended elements by means of measuring arms equipped with contactless probes. Advances in Manufacturing Science and Technology 2013 vol. 37 nr 1, s. 119-130.

Wojtyła M.: Przybliżony model matematyczny procesu gięcia elementów rurkowych na giętarkach (ang.: Approximate mathematical model of the process of bending tubular elements for benders). Pomiary, Automatyka, Kontrola 2012 Vol. 58 nr 3., s. 302-305.

Jakubiec W., Płowucha P., Starczak M., Wieczorek J., Szymanek J.: Wnioski z wdrożenia oprogramowania EMU w przemyśle. Pomiary, Automatyka, Robotyka 2012 nr 3. s. 98-108.

Jakubiec W., Płowucha W.:  First coordinate measurements uncertainty evaluation software fully consistent with the GPS philosophy.12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing. Huddersfield 2012.

Jakubiec W., Płowucha W.: Wyznaczanie niepewności pomiarów współrzędnościowych. Cz. 2: Oprogramowanie EMU. Mechanik 7/2012, s.580-582.

Jakubiec W., Płowucha W.: Wyznaczanie niepewności pomiarów współrzędnościowych. Cz. 1: Podstawy teoretyczne. Mechanik 5-6/2012, s.452-455.

Płowucha W., Werner T., Savio E., Blunt L., Jakubiec W.: A new didactic approach to statistical analysis of measurement data for the evaluation of measurement uncertainty – „SAM-EMU”. Measurement 45 (2012) 2359-2367. , http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224111003149

Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M.: Analytical estimation of coordinate measurement uncertainty. Measurement 45 (2012) 2299-2308, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224111003228

Wizner M., Jakubiec W., Starczak M.: Description of surface topography of sealing rings, Wear 271 (2011) 571-575, doi:10.1016/j.wear.2010.04.036

Malinowski J.: Wartość estetyczna układu SI (Aesthetic value of the SI), PAK 2011 nr 7, s.814-817

Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M., Wizner M.: Wdrażanie oprogramowania do analitycznego wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. W: Postępy w metrologii współrzędnościowej, praca zbiorowa pod red. Jerzego Sładka i Władysława Jakubca. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 90-97

Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M.: EMU- oprogramowanie do analitycznego wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. W: Postępy w metrologii współrzędnościowej, praca zbiorowa pod red. Jerzego Sładka i Władysława Jakubca. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 82-89

Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M.: System off-line do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2010. Vol.56 nr 1, s. 6-7

Jakubiec W., Płowucha W.: Methodology for uncertainty estimation of coordinate measurements. 10th International Symposium on Measurement and Quality Control in Production ISMQC, Osaka 2010, F3-159 pp.1-4, 2010

Jakubiec W.: Estimation of uncertainty of coordinate measurements according to the type B method. Key Engineering Materials 2010. Vol. 437, pp. 253-257, 2010, http://www.scientific.net/KEM.437.253

Jakubiec W., Płowucha W., Starczak M: Analytical evaluation of the coordinate measurements uncertainty. W: Advances in coordinate metrology, ed. by Jerzy Sładek and Władysław Jakubiec, University of Bielsko-Biała, pp. 169-176, 2010

Jakubiec W.: Analytical estimation of uncertainty of coordinate measurements of geometric deviations. Models based on distance between point and straight line. Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 33, 2/2009, pp. 45-54, 2009

Jakubiec W., Sieracki K.: Oprogramowanie do analitycznego wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. W: Współrzędnościowa technika pomiarowa : problemy i zastosowania: praca zbiorowa pod red. Eugeniusz Ratajczyk, Władysław Jakubiec. – Bielsko-Biała: Wydawawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.

Wojtyła M., Starczak M.: Badania powtarzalności pomiarów elementów rurkowych za pomocą systemów fotogrametrycznych. W Ratajczyk E., Jakubiec W. (red.): Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Problemy i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 109-114

Jakubiec W.: Analityczne wyznaczanie niepewności pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2007

Jakubiec W.: Methodology of analytical estimation of uncertainty of coordinate measurements. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control in Production ISMQC, Chennai 2007

Jakubiec W.: Adequacy and generality conditions in estimation of uncertainty in measurements of geometrical quantities. Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 31, 4/2007, pp. 55-66, 2007

Malinowski J.,Partyka  Z.,Wojtyła M.: Rola pojęć średnic podziałowych elementarnej i wirtualnej w gwintach walcowych. XII Krajowa i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w technikach wytwarzania”, 19-21.09.2007 Augustów, Przegląd Mechaniczny, rok wyd. LXVI, nr 9/07 Suplement, Wrzesień 2007, s.27-31

Malinowki J., Płowucha W., Wojtyła M.: Poprawka na skręcenie wałeczków w pomiarze średnicy podziałowej gwintu sposobem trójwałeczkowym. Rys historyczny. Mechanik (2007) nr 10/2007 s.808-814

Jakubiec W.: Methodology of analytical estimation of uncertainty of coordinate measurements. 9th International Symposium on Measurement and Quality Control. Chennai 2007

Jakubiec W.: Analityczne wyznaczanie niepewności pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej. Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2007

Jakubiec W., Osanna H.P., Durakbasa N., Płowucha W.: Założenia dydaktyczne europejskiego kursu współrzędnościowej techniki pomiarowej dla pracowników przemysłu budowy maszyn. XI Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja Metrologia w Technikach Wytwarzania, Lublin 2005.

Płonka S., Jakubiec W.: Einfluss der Behandlungsmethoden auf die geometrische Oberflaechenstrktur und den kinetischen Garnreibungskoefficienten. Tribologija u indusrtiji. Yu, ISSN 0351-1642, Godina XVII, Nr 2, 1995.

Matuszek J., Jakubiec W., Tytyk A.: Selection of Master Gears Toothing Parameters in Examining the Quality of Helical Gears. International Congress Gear Transmissions’95. Sofia 1995.

Migdacz H., Starczak M.: System komputerowego wspomagania optymalizacji parametrycznej operacji wykonywanych na automatach tokarskich wielowrzecionowych. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń. Zeszyt 3, 1995.

Jakubiec W., Płonka S.: Wpływ sposobu obróbki na strukturę geometryczną powierzchni oraz kinematyczny współczynnik tarcia przędzy. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń. Vol. 19, Nr 4, 1995.

Matuszek J., Jakubiec W., Płonka S.: The Cylindrical Gear Teeth Burnishing. Proceedings of the 1994 International Gearing Conference, Newcastle upon Tyne, UK, September 1994.

Drewniak J., Jakubiec W., Tytyk A.: Computer Quality Analisys of Gears Production. Sixth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements ’93. Computional Mechanics Publications Southampton Boston.