AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Mechanika i budowa maszyn

sem. 4 i sem 8, studia niestacjonarne wieczorowe inżynierskie,
sem. 3, studia stacjonarne inżynierskie,
sem. 2, studia stacjonarne II stopnia:

Metrologia techniczna – laboratorium
Systemy CAQ

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Automatyka i robotyka

sem. 3, studia stacjonarne inżynierskie:

Metrologia – laboratorium
Bazy danych – laboratorium

Materiały dla studentów znajdują się na stronie E-uczelnia ATH.

Aby pobrać instrukcje do ćwiczeń należy:

  •  założyć konto na portalu E-uczelnia ATH;
  • na stronie E-uczelnia ATH wybrać:
    • WBMiI
    • Laboratorium Metrologii
    • tytuł kursu
  • wpisać otrzymany na zajęciach klucz dostępu do kursu.

W przypadku braku posiadania klucza lub innych problemów z dostępem do kursu skontaktować się z prowadzącym dr inż. Mirosławem Wojtyłą, dr hab. inż. Wojciechem Płowuchą lub mgr inż. Pawłem Rosnerem.

Polecane publikacje