Laboratorium Metrologii, jako członek stowarzyszenia europejskiego Training for Coordinate Metrology CM-Train (www.cm-train.org) ogłasza nabór na polską edycję kursu Współrzędnościowa Technika Pomiarowa CM-Train Poziom 1 i Poziom 2 . Kurs realizowany jest w technice mieszanej, tzn. obejmuje wykłady z prezentacjami multimedialnymi, wykorzystuje techniki nauczania na odległość (drogą internetową, on-line) oraz zajęcia laboratoryjne na maszynie pomiarowej. Szczegółowe…

© 2019 Laboratorium Metrologii, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone.