AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Obszary badań naukowych

  • analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych;
  • analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych;
  • analiza chropowatości powierzchni, w tym analiza struktury geometrycznej powierzchni o warstwowych właściwościach funkcjonalnych i analiza 3D;
  • analiza dokładności przyrządów pomiarowych, w tym współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.

Skontaktuj się z nami

ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała
tel. (33) 82 79 321
fax. (33) 82 79 300
e-mail: lm@ath.bielsko.pl

Polecane publikacje